Karol Weisslechner home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 KAROL WEISSLECHNER
narodený:
13. februára 1957 v Bratislave


štúdium:
1976-1979 Stredná Škola umeleckého priemyslu, Bratislava (prof. R. Fila)
1980-1988 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (ateliér interiérovej architektúry, prof. V. Vilhan)


1990 - vedie Ateliér Architráv na VŠVU Bratislava
1995 - vedie Ateliér S+M+L-XL Kov a šperk na VŠVU Bratislava
1996 - habilitovaný za docenta VŠVU Bratislava
1996 - zvolený do funkcie predsedu senátu na VŠVU Bratislava
1996 - zvolený do čestnej funkcie prededu združenia šperkárov AURA


výtvarné aktivity:
Venuje sa voľnej tvorbe (objekt - šperk - inštalácia), interiérovej architektúre, scénografii a grafickému dizajnu. Je autorom architektonicko-vizuálnych riešení výstavných expozícií (Stála expozícia úžitkového plagátu, Galéria J. Koniarika, 1995, 1997 Trnava a iné).
Zúčastňuje sa medzinárodných sympózií, bol spoluorganizátorom medzinárodného šperkárskeho sympózia ARS ORNATA Europeana 1995 v Bratislave a organizuje študentské workshopy.


kontakt:
doc. akad. arch. Karol Weisslechner
Líščie Nivy 8

821 08 Bratislava
Slovakia

e-mail: pm0019@ba.entry.sk


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia