Sylvia Jokelová home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 


SYLVIA JOKELOVÁ

(1973, absolventka)
VONNÝ ŠPERK
striebro, guma

Čo robí šperk šperkom?
Legenda o kráľovi Midasovi hovorí, že čoho sa dotkol, zmenilo sa na zlato. Dalo by sa to aplikovať aj na šperk. Šperkom sa môže stať čokoľvek, čo sa (hoci iba na okamih) spája s ľudským telom. Pre mňa pojem "šperk" znamená predovšetkým pocit, ktorý vyvoláva u nositeľa. Ak si s ním pripadá krásny, zaujímavý, zmyselný a jedinečný, je toto spojenie tým najkrajším šperkom, aký si dokážem predstaviť. Šperk v mojom ponímaní totiž komunikuje s nositeľom a s okolitým svetom na celkom inej úrovni, než na akej funguje materiálny svet. Vytvára okolo človeka tú zvláštnu, ťažko vyjadriteľnú auru, ktorá má so zlatom (aurum) spoločný iba názov.

Kde je hranica nositeľnosti šperku?
Pokiaľ ho odnesiete.

Ktorý šperkársky nástroj je najdôležitejší?
Zásadne ten, ktorý práve nemám poruke a strašne ho potrebujem.

Prostredníctvom ktorého materiálu sa najradšej (najčastejšie) vyjadruješ?
Najradšej používam materiály, ktoré sa istým spôsobom pohybujú "na ostrí noža". Určitý materiál (napr. guma) môže byť pre niekoho fetišom a u iného vyvoláva neprekonateľný odpor. Rada sa pohrávam s pocitovou stránkou človeka a prostredníctvom šperku, ktorý je bezprostredne spojený s telom, sa snažím vyprovokovať čo najsilnejšiu reakciu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sylvia Jokelová je členom občianskeho združenia ZOOM-ART


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia