Juraj Novotný home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 


JURAJ NOVOTNÝ

(1972, 4. ročník)
TÉMA: HREBEŇ
hliník

Čo robí šperk šperkom?
Šperkom sa môže stať mnoho vecí. Niekedy to môže zájsť až tak ďaleko, že nie je človek nositeľom šperku, stáva sa jeho súčasťou, alebo dokonca šperk sa stáva nositeľom človeka.

Kedy a ako si zistil, že sa môžeš prostredníctvom šperku vyjadriť?
Vtedy, keď veci, ktoré som urobil, začali oslovovať ľudí okolo mňa, bez toho, aby som o to usiloval.

Ktorý šperkársky nástroj je najdôležitejší?
Pre mňa je to kladivko. Bolo asi prvým nástrojom a ľahko sa môže stať aj posledným.

Aký je podiel materiálu na cene šperku?
Nepodstatný. Ja si materiál volím podľa toho, ako na mňa pôsobí a ako má pôsobiť v šperku. Dôležitá je jeho energia, nie cena.

Aký je tvoj pocit z prelomu tisícročí?
Teším sa.

Najhorší a najlepší vtip?
Kermideretvár!
Miňtenker!


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia