Martin Potaš home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 


MARTIN POTAŠ

(1974, 6. ročník)
TÉMA: ZVONICA

Čo robí šperk šperkom?
Ja.

Kde je hranica nositeľnosti šperku?
Hranice neexistujú.

Kedy a ako si zistil, že sa môžeš prostredníctvom šperku vyjadriť?
Úplne prirodzene to prišlo.

Na akom mieste (tela) nosíš šperky?
Na ruke.

Na aké miesto (tela) robíš šperky?
Na ruku.

Ako ťa ovplyvňuje priestor, v ktorom žiješ?
Závisí od priestoru.

Aký je tvoj obľúbený šperk?
Náramkové hodinky.

Ktorý šperkársky nástroj je najdôležitejší?
Oheň.

Prostredníctvom ktorého materiálu sa najradšej (najčastejšie) vyjadruješ?
Prostredníctvom kovu.

Aký je podiel materiálu na cene šperku?
Rôznorodý.

Vypekňuješ?
Ano.

Aký je tvoj pocit z prelomu tisícročí?
Šanca zadariť.

Chcel(a) by si byť prezidentom SR?
Jasné.

Masmédiá - ich vplyv na teba?
Môj život bez nich by bol prázdny.

Obľúbený seriál?
Čierna perla.

Tapeta, alebo maľovka?
Malovka, s farbou von!


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia