Jana Machatová-Čimová home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 


JANA MACHATOVÁ-ČIMOVÁ

(1972, absolventka)
TÉMA: KINETICKÝ ŠPERK - BROŠNA
striebro

Čo robí šperk šperkom?
Všetko, čo je v spojení s telom a jeho zdobením, sa dá nazvať šperkom. Šperkovosť šperku robí aj jeho filigránskosť v najrôznejšej podobe, ktorá však nezávisí priamo od jeho veľkosti, alebo prezdobenosti. Pre mňa má šperk aj nepopierateľnú komunikačnú a výpovednú hodnotu.

Kde je hranica nositeľnosti šperku?
Hranice si tvorí každý sám. Ja robím rada šperky v ich klasickom rozmere, rozlišujem medzi šperkom na denné nosenie a príležitostným. Viac ako na problém nositeľnosti alebo nenositeľnosti šperku sa sústreďujem na jeho obsah.

Na akom mieste (tela) nosíš šperky?
Ja sama nenosím veľa šperkov, som ich tvorca, preto ma zaujímajú predovšetkým v procese vývoja. Napriek tomu veľmi obdivujem ľudí, ktorí si vedia vybrať šperk, vedia ho nosiť a aj prostredníctvom neho prejavujú svoju individualitu.

Na aké miesto (tela) robíš šperky?
Pri tvorbe šperkov väčšinou nie je pre mňa určjúce miesto tela, ale skôr to, čo nimi chcem vyjadriť. Prirodzene pre konkrétnu osobu robím rada šperky podľa špecifických požiadaviek.

Ktorý šperkársky nástroj je najdôležitejší?
Ten, ktorý mi práve chýba. Keďže mám rada dobré remeselné prevedenie, chýba mi ich stále viac.

Prostredníctvom ktorého materiálu sa najradšej (najčastejšie) vyjadruješ?
Striebro je pre mňa kompromisom medzi cenou, technologickou spracovateľnosťou, ušľachtilosťou a hodnotou materiálu. Vo väčšine prípadov tvorí základ mojich šperkov, ako doplnkové materiály používam obecné kovy, umelé hmoty, sklo, papier a iné výdobytky súčasného umenia.

Aký je podiel materiálu na cene šperku?
Na rozdiel od bežnej zlatníckej produkcie, kde sa cena určuje podľa váhy výrobku, práce a obchodnej réžie, v cene autorského šperku je hodnota materiálu nepodstatná. To, za čo zaplatíme pri kúpe autorského šperku nie je materiál, ale výtvarná a ideová hodnota veci a meno autora.


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia