Katarína Pucherová home
1. apríl - 1. máj 1999

Mariana BOLDIŠOVÁ
Mark A. BROGAN
Lucia HAJDINOVÁ
Lucia HANESOVÁ
Jakub JANIGA
Sylvia JOKELOVÁ
Jana MACHATOVÁ-ČIMOVÁ
Alžbeta MAJERNÍKOVÁ
Danka MLÁDENEKOVÁ
Soňa NÉMETHOVÁ
Věra NOVÁKOVÁ
Juraj NOVOTNÝ
Lucia ORESKÁ
Martin POTAŠ
Katarína PUCHEROVÁ
Ján SAJKALA
Daniela ŠUBERTOVÁ
Monika VANČOVÁ

Anton CEPKA
Matúš CEPKA
Karol WEISSLECHNER

 


KATARÍNA PUCHEROVÁ

(1977, 2. ročník)
TÉMA: ŠPERK PRE MŇA PRE TEBA
prsteň
striebro, porcelán

Čo robí šperk šperkom?
Autor, nositeľ, pozorovateľ.

Kde je hranica nositeľnosti šperku?
Možno ňou je naše sebavedomie, možno vnútorný objem dopravného prostriedku.

Na aké miesto (tela) robíš šperky?
Každá časť ľudského tela je pre mňa výzvou.

Ako ťa ovplyvňuje priestor, v ktorom žiješ?
Veľmi. Pozitívne i negatívne, niekedy dokonca viac, ako mi je to milé.

Ktorý šperkársky nástroj je najdôležitejší?
Trpezlivosť.

Prostredníctvom ktorého materiálu sa najradšej (najčastejšie) vyjadruješ?
Pre mňa má každý materiál veľmi osobné čaro, záleží na zámere.

Aký je podiel materiálu na cene šperku?
Podľa mňa je to tá najmenej podstatná z troch dimenzií šperku.

Vypekňuješ?
Prosím?

Aký je tvoj pocit z prelomu tisícročí?
Prelomový.

Obľúbený seriál?
M.A.S.H., Puf a Muf, Rodina Adamsovcov.

Najhorší a najlepší vtip?
Čím horší, tým lepší.


---> emajl
ui42 Yeti na snehu Profesia